Pobieranie plików


[pobierz] 0.1 MB Upoważnienie część II

Upoważnienie do informacji lub dokumentacji medycznej część II

[pobierz] 0.1 MB Upoważnienie część I

Upoważnienie do informacji lub dokumentacji medycznej część I

[pobierz] 0.1 MB Oświadczenie

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

[pobierz] 0.2 MB karta_praw_pacjenta_

KARTA PRAW PACJENTA

[pobierz] 0.1 MB Deklaracja wyboru LEKARZA POZ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB Deklaracja wyboru POŁOŻNEJ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB Deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI POZ

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB ekuz_

INFORMACJE O KARCIE EKUZ

[pobierz] 2.3 MB szybkaterapiaonkologiczna

INFORMACJA  O  SZYBKIEJ  TERAPII  ONKOLOGICZNEJ