Pobieranie plików


[pobierz] 0.2 MB karta_praw_pacjenta_

KARTA PRAW PACJENTA

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-poz-swiadcz-i-lekarz-1

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-poz-swiadcz-ipoloznej--1

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-poz-swiadcz-i-pielegn-2

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

[pobierz] 0.1 MB ekuz_

INFORMACJE O KARCIE EKUZ

[pobierz] 2.3 MB szybkaterapiaonkologiczna

INFORMACJA  O  SZYBKIEJ  TERAPII  ONKOLOGICZNEJ