Poradnia Ogólna


Poradnia Ogólna

czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach:

od 08:00 do 18:00

 

          Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) to świadczenie zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgniacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez: LEKARZA POZ (RODZINNEGO), PIELĘGNIARKĘ POZ, POŁOŻNĄ POZ, PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ. Bezpłatne świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport)

 

Lekarze przyjmujący w Poradni Ogólnej:

dr n. med. Dobosz Krzysztof
lek. med. Pietrzak Dominika
lek. med. Pitera Monika
lek. med. Danielewska Karolina
lek. med. Kęczkowska Julia
lek. med. Kasprzak Adrianna

lek. med Grzechowiak Anna

lek med Wydrzyński Zbigniew

 

 

 

Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu.

Termin wizyty można ustalić indywidualnie z lekarzem który w danym dniu obsługuje wizyty domowe.

 

Godziny odbywania wizyt domowych:

poniedziałek – piątek: 12:00 – 15:00

 

Transport medyczny

 

Każdy pacjent w sytuacji, gdy niezbędne jest podjęcie natychmiastowego lecznia lub kontynuacji leczenia w danym zakładzie opieki zdrowotnej a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego, może liczyć na bezpłatny transport do wskazanej placówki służby zdrowia. W takim przypadku zlecenie wystawia i pokrywa jego koszt lekarz stwierdzający konieczność leczenia w oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta placówce opieki zdrowotnej /lekarz specjalista lub lekarz POZ. Zlecenie na transport

wystawiane jest także pacjentom kierowanym na konsultacje w poradniach specjalistycznych na pierwszą wizytę. Kolejne przewozy są realizowane już na zlecenie poradni specjalistycznej.

Po zakończeniu leczenia szpitalnego zlecenie na transport chorego do domu wystawia i pokrywa jego koszt lekarz pracujący na oddziale szpitalnym.

W innym przypadku (przewozy nie związane z prowadzonym leczeniem, przewozy do placówek opiekuńczych, zmiana miejsca pobytu chorego, wypoczynek) określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Według powyższego rozporządzenia:

pacjenci z I stopniem niepełnosprawności (do których zalicza się osoby zdolne do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego) – płacą 100% kosztów transportu.

pacjenci z II stopniem niepełnosprawności – (do których zalicza się osoby zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) – płacą 60% kosztów transportu.

 

 

W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia poza godzinami pracy naszej Przychodni udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w następujących punktach na terenie Bydgoszczy:

NZOZ „ZDROWIE DLA CIEBIE” (ul. Ogrody 21, Bydgoszcz, tel: 52 361 13 34)

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „IKAR” (ul. Szubińska 32, Bydgoszcz, tel.: 52 330 96 10)

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH     (ul. Markwarta 4-6, Bydgoszcz, tel.: 52 582 62 32)

NZOZ MEDIC SP Z O.O. (ul. Łochowskiego 7A, Bydgoszcz, tel.: 52 343 25 66, 52 343 32 11)

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta – całodobowo.

W ramach nocnej pomocy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, w domu Pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.